Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 19/12/2018
Thứ Tư ngày 19 tháng 12 năm 2018
Âm lịch: 13/11/2018
Ngày Ất Dậu - Tháng Giáp Tý - Năm Mậu Tuất
Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo