Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 25/6/2019
Thứ Ba ngày 25 tháng 6 năm 2019
Âm lịch: 23/5/2019
Ngày Quý Tỵ - Tháng Canh Ngọ - Năm Kỷ Hợi
Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo