Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 18/8/2018
Thứ bảy ngày 18 tháng 8 năm 2018
Âm lịch: 8/7/2018
Ngày Nhâm Ngọ - Tháng Canh Thân - Năm Mậu Tuất
Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo