Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 11/11/2019
Thứ Hai ngày 11 tháng 11 năm 2019
Âm lịch: 15/10/2019
Ngày Nhâm Tý - Tháng Ất Hợi - Năm Kỷ Hợi
Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo