Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 26/4/2017
Thứ Tư ngày 26 tháng 4 năm 2017
Âm lịch: 1/4/2017
Ngày Quý Mùi - Tháng Ất Tỵ - Năm Đinh Dậu
Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo