Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 19/6/2018
Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Âm lịch: 6/5/2018
Ngày Nhâm Ngọ - Tháng Mậu Ngọ - Năm Mậu Tuất
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo