Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 26/3/2017
Chủ Nhật ngày 26 tháng 3 năm 2017
Âm lịch: 29/2/2017
Ngày Nhâm Tý - Tháng Quý Mão - Năm Đinh Dậu
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo