Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 23/10/2018
Thứ Ba ngày 23 tháng 10 năm 2018
Âm lịch: 15/9/2018
Ngày Mậu Tý - Tháng Nhâm Tuất - Năm Mậu Tuất
Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo