Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 26/4/2018
Thứ Năm ngày 26 tháng 4 năm 2018
Âm lịch: 11/3/2018
Ngày Mậu Tý - Tháng Bính Thìn - Năm Mậu Tuất
Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo