Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 16/9/2019
Thứ Hai ngày 16 tháng 9 năm 2019
Âm lịch: 18/8/2019
Ngày Bính Thìn - Tháng Quý Dậu - Năm Kỷ Hợi
Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo