Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 22/2/2017
Thứ Tư ngày 22 tháng 2 năm 2017
Âm lịch: 26/1/2017
Ngày Canh Thìn - Tháng Nhâm Dần - Năm Đinh Dậu
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo