Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 28/5/2017
Chủ Nhật ngày 28 tháng 5 năm 2017
Âm lịch: 3/5/2017
Ngày Ất Mão - Tháng Bính Ngọ - Năm Đinh Dậu
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo