Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 23/11/2017
Thứ Năm ngày 23 tháng 11 năm 2017
Âm lịch: 6/10/2017
Ngày Giáp Dần - Tháng Tân Hợi - Năm Đinh Dậu
Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo