Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 18/8/2019
Chủ Nhật ngày 18 tháng 8 năm 2019
Âm lịch: 18/7/2019
Ngày Đinh Hợi - Tháng Nhâm Thân - Năm Kỷ Hợi
Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo