Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 9/12/2019
Thứ Hai ngày 9 tháng 12 năm 2019
Âm lịch: 14/11/2019
Ngày Canh Thìn - Tháng Bính Tý - Năm Kỷ Hợi
Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo